ΛΜ ³€ Ζ» Αν ΆΙ

₯«₯¦₯σ₯Ώ‘Ό
ΕμΛΜΑνΆΙ ΛΜΞ¦ΑνΆΙ ΕμΙτΑνΆΙ ΐΎΙτΑνΆΙ ΓζΙτΑνΆΙ Άε½£ΑνΆΙ
»ΝΉρΑνΆΙ JDSFΛΜ³€Ζ»